Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Czerwone surowce żelaziste (czerwone zabytki) nazywane są „ochrą” lub „hematytem”. Podczas badań na stanowisku odkryte zostały głównie w postaci niewielkich grudek oraz plam o mniej lub bardziej regularnych zarysach, licznie wypełnionych zabytkami z krzemienia i kamieniami. Barwa, umownie określana jako czerwona, jest tak naprawdę wiśniowa i wiśniowo-różowa, z odcieniami czerwieni, czasem żółcieni. Niektóre grudki były wymodelowane w określone kształty lub miały celowo wykonane nacięcia. Metody stosowane w mineralogii i chemii organicznej pozwalają częściowo zrekonstruować sposób ich użycia w przeszłości oraz wskazać miejsce ich pochodzenia.

Czerwone surowce żelaziste mają nie tylko właściwości barwiące, ale także ściągające, przydatne w celach leczniczych. Wykorzystywano je również do garbowania skór.         

 

 

więcej:

Tadeusz Wiśniewski (red.),  Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Lublin 2015 /strony 320-335/

Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska- Wiśniewska (red.),  Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce /Klementowice - A late Ice Age settlement in Eastern Poland/, Lublin 2013 /strona 13/