Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Jednym z podstawowych założeń badań w Klementowicach wznowionych w 2007 roku było dokładne ustalenie pozycji stratygraficznej zabytków archeologicznych i powiązanie ich z poszczególnymi poziomami genetycznymi gleby. Dotychczasowe rozpoznanie terenowe, zastosowane metody i wyniki analiz laboratoryjnych pozwoliły stworzyć podstawy do ustalenia stratygrafii na stanowisku. Wyniki tych badań stały się również punktem wyjścia do rekonstrukcji paleośrodowiska w obrębie stanowiska i w jego najbliższym otoczeniu. Zarówno w koncentracji A, jak i B zabytki występowały w poziomach glebowych Ap, Eet, Bt1 oraz w obrębie zadokumentowanych struktur kriogenicznych.

Chronologia stanowiska magdaleńskiego w Klementowicach do niedawna oparta była jedynie na danych typologicznych. Datowanie radiowęglowe, uzupełnione o datowanie metodą luminescencyjną, pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15 000 lat.

 

 Klementowice, koncentracja B. Fragment profilu N wykopu 30/2011 z zaznaczonymi miejscami poboru prób i wynikami datowań radiometrycznych.

 

Skalibrowana data radiowęglowa z Klementowic

 

 Klementowice, koncentracja A. Rozprzestrzenienie zabytków odkrytych podczas badań wykopaliskowych w obrębie struktury kriogenicznej (pseudomorfozy klina lodowego).

 

więcej:

Tadeusz Wiśniewski (red.),  Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Lublin 2015 /strony 30-40, 260-264/

Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska- Wiśniewska (red.),  Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce /Klementowice - A late Ice Age settlement in Eastern Poland/, Lublin 2013 /strona 7/