Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Fotogrametria

Fotogrametria cyfrowa jest techniką pomiarową opartą na przetworzeniu serii podobnych do siebie zdjęć cyfrowych danego obiektu na model-3D. Dokładność pozyskanych pomiarów jest silnie związana z parametrami zastosowanego aparatu cyfrowego. Każdy z wygenerowanych modeli 3D zabytków z Klementowic posiada powyżej 50.000 punktów, 35.000 trójkątów oraz rzeczywistą, zmapowaną teksturę powyżej 1024x1024px. Precyzja wygenerowanych modeli wyniosła 0,01 cm.

Fotogrametria cyfrowa staje się coraz popularniejsza. Jest to technika zdecydowanie tańsza niż skanowanie laserem 3D, a precyzja wykonanych modeli nie odbiega znacząco od skanów laserowych.

 

3570_11_

308_09_

38_81_

2315_11_

 

więcej:

Tadeusz Wiśniewski (red.), Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Lublin 2015 /strony 180-183/

Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska- Wiśniewska (red.), Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce /Klementowice - A late Ice Age settlement in Eastern Poland/, Lublin 2013 /strona 21/