Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Osadnictwo magdaleńskie, w ogólnym ujęciu, to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu, zamieszkujących tereny zachodniej i środkowowschodniej Europy.

Osadnictwo magdaleńskie obejmowało głównie tereny wyżynne. Stanowisko w Klementowicach położone jest zaledwie 3 km na południe od krawędzi lessowej, tworzącej naturalną granicę z Niżem Środkowoeuropejskim. W świetle aktualnego stanu badań jest ono najdalej w kierunku NE wysuniętym punktem osadnictwa magdaleńskiego, nie tylko na ziemiach polskich, ale i w całej Europie. Magdaleńczyków powszechnie uważa się za wyspecjalizowanych łowców. Do charakterystycznych zjawisk tego okresu należał bowiem urozmaicony system polowań.

 

 

                                             
Magdalenien w Europie

Położenie obozowiska w Klementowicach na tle na zasięgu rozprzestrzenienia magdalenienu w Europie.

 

Magdalenien w Polsce

Klementowice na tle rozprzestrzenienia stanowisk magdaleńskich w Polsce.