Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Opis projektu

Projekt Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego zakłada opracowanie oraz publikację wyników interdyscyplinarnych badań stanowiska archeologicznego w Klementowicach (stan. 20; AZP 75-77/108), gm. Kurów, pow. puławski, woj. lubelskie. Prace archeologiczne prowadzono tam w latach 1981-1982 i 2007-2011. Ujawniły one istnienie obozowiska założonego przez ludność, która penetrowała te tereny u schyłku epoki lodowej (około 15 tysięcy lat temu). Niepowtarzalny charakter stanowiska ma związek z jego lokalizacją oraz ilością i charakterem pozyskanego materiału zabytkowego, znajdującego odpowiedniki na innych stanowiskach z obszaru Europy środkowej i zachodniej. Zastosowanie szerokiego spektrum metod archeologicznych i przyrodniczych pozwala na kompleksowe opracowanie wyników badań znacznie wzbogacając wiedzę  o samym stanowisku oraz tworząc nowe możliwości interpretacji źródeł. Realizowany projekt zakłada także upowszechnianie i popularyzację wyników badań.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach:

nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

nazwa zadania: Klementowice - obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego

rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków

tryb finansowania: Zadanie finansowane w trybie 2-letnim (2013-2014)