Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Publikacje

1. Harasimiuk M., 1987: Fizjografia okolic wsi Klementowice-Kolonia na Płaskowyżu Nałęczowskim. Sprawozdania Archeologiczne 39, Kraków 1988, s. 53-57. PDF

2. Jastrzębski S., Libera J., 1981: Klementowice-Kolonia stan. 20, gm. Kurów, woj. Lubelskie, [w:] J. Gurba (red.), Sprawozdania z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1981, Lublin, s. 34.

3. Jastrzębski S., Libera J., 1982: Klementowice-Kolonia stan. 20, gm. Kurów, woj. Lubelskie, [w:] J. Gurba (red.), Sprawozdania z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1982, Lublin, s. 34.

4. Jastrzębski S., Libera J., 1984: A Magdalenian camp in Klementowice-Kolonia, site 20, Lublin voivodeship. Archaeologia Interregionalis 5, s. 95-104. PDF

5. Jastrzębski S., Libera J., 1987: Stanowisko późnomagdaleńskie w Klementowicach-Kolonii w świetle badań 1981-1982. Sprawozdania Archeologiczne 39, s. 9-52. PDF

6. Libera J., Migal W., 2009: Klementowice - Magdalenian Core Processing, [w:]: Burdukiewicz i in. (red.), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski. Warszawa, s. 223-237. PDF

7. Wiśniewski T., 2009: The history of the discovery of the site in Klementowice and Professor Stefan Karol Kozłowski, [w:] J. M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek, K. Szymczak (red.), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski. Warszawa, s. 425-428. PDF

8. Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P., Wilczyński J., Nývltová Fisáková M., 2012: On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (Lublin Upland, Eastern Poland). Quaternary International 272-273, s. 308-321. PDF

9. Wiśniewski T., 2012: A Magdalenian site in Klementowice (Eastern Poland) – new discoveries and perspectives for the future research, [w:] P. Łuczkiewicz (red.), The Younger Generation „Aktendes ersten Lublin – Berliner doktoranten kolloqiums Am 09.-10.06.2010 in Lublin ”. Lublin, s. 9-25. PDF

10. Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., 2014: Pedological analysis as a key for reconstructing primary loess relief – A case study from the Magdalenian site in Klementowice (eastern Poland). Catena 117, s. 50-59. PDF

11. Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T., Zagórski P., 2011 (2013): The palaeogeographical conditions of location of a Magdalenian camp at Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland). Archaeologia Polona, vol. 49, s. 105-119. PDF

12. Wiśniewski T., Niezabitowska- Wiśniewska B. (red.), 2013: Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce /Klementowice - A late Ice Age settlement in Eastern Poland/, Lublin. PDF  

13.  Wiśniewski T. (red.), 2015:  Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Lublin. PDF

 

Postery

1. Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P., 2011: Paleopedology of loess-soil sequence at the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, Lublin Upland, E Poland) – selected aspects. 7. Konference environmentální archeologie. Brno, Czech Republic, 9–10th February, 2011. PDF

2. Wisniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagorski P., Wilczynski J., Nyvltova Fisakova M., 2011: On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (E Poland). Workshop "The Magdalenian settlement of Late Glacial Europe". XVIII INQUA Congress 2011 Bern, Swiss, 20-27th July. PDF

3. Wiśniewski T., 2013: Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego. XXIX Konferencja Sprawozdawcza "Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012. Lublin 2013. PDF

4. Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., 2013: Rekonstrukcja pierwotnej rzeźby lessowej w rejonie stanowiska magdaleńskiego w Klementowicach (Wyżyna Lubelska) w świetle analiz pedologicznych i GIS. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21 wrzesień 2013 r. PDF

5. Wiśniewski T., Gazda L., 2013: Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice, Eastern Poland. Fifth Archeoinvest Symposjum "Stories Written in Stones" - Iasi, Romania, 20-24th August, 2013. PDF

6. Wiśniewski T., Sabat A., Mroczek P., Trąbska J., 2013: "Czerwone koncentracje" z zabytkami krzemiennymi i kamiennymi na stanowisku magdaleńskim w Klementowicach (Wyżyna Lubelska). 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM, 23-25 października 2013, Toruń. PDF

7. Wiśniewski T., 2014: Magdalenian in Eastern Poland. New data from Klementowice. Hugo Obermaier Gesellschaft, 56th Annual Meeting, Brunswick, Germany, 22-26 April, 2014. PDF

8. Pyżewicz K., Wiśniewski T., 2014: Biographies of the Magdalenian lithic tools from Klementowice. Hugo Obermaier Gesellschaft, 56th Annual Meeting, Brunswick, Germany, 22-26 April, 2014. PDF

9. Wiśniewski T., 2014: Klementowice: work alone - create together. European Association of Archaeologists, 20th Annual Meeting, Istanbul, Turkey, 10-14 September, 2014. PDF

10.  Wiśniewski T., 2015: "The reds fills the pits". Sorting different types of flint waste materials within the living spaces on Magdalenian sites in Central Europe. XIX INQUA Congress 2015 Nagoya, Japan, 26 July - 2 August. PDF