Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Rezultaty

Realizacja projektu umożliwiła sformułowanie podstawowych ustaleń dotyczących charakteru stanowiska w Klementowicach, pozycji stratygraficznej znalezisk kulturowych, chronologii, a także w znacznej mierze przyczyniła się do rekonstrukcji paleośrodowiska naturalnego w czasie funkcjonowania obozowiska.

Wyniki badań osiągnięte podczas realizacji projektu zaprezentowane zostały na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (m. in. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej w Warszawie, Fifth Archeoinvest Symposium w Iaşi, 20th Annual Meetting European Association of Archaeologists w Stambule oraz 56th Annual Meeting Hugo ObermaierGesellschaft w Brunszwiku. Wydany został również folder popularnonaukowy pt. Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce (Wiśniewski, Niezabitowska-Wiśniewska 2013), pocztówki okolicznościowe, oraz zaprojektowana została strona internetowa stanowiska w Klementowicach www.klementowice.eu

Rezultatem finalnym projektu jest publikacja książkowa (w językach: angielskim i polskim - tylko na płycie CD) uwzględniająca wyniki zastosowanych metod badawczych oraz analiz gabinetowych i laboratoryjnych. Pełna wersja publikacji dostępna jest w internecie w formie nieodpłatnej na wspomnianej stronie:  http://www.klementowice.eu/index.php/pl/monografia.html

 

kliknij obrazek