Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Sondowania Geologiczne

Znajomość budowy profilu glebowego umożliwia określenie wielkości erozji lub akumulacji osadów w danym miejscu oraz zmian powierzchni topograficznej terenu. Analiza i interpretacja wyników pozwoliły odtworzyć dawną, falistą powierzchnię terenu, po której chodzili ówcześni mieszkańcy. Obozowisko położone było na nieistniejącym obecnie spłaszczeniu w obrębie zbocza doliny, a zasobna w wodę dolina była głębsza od funkcjonującej współcześnie. 

 

 

 

więcej:

Tadeusz Wiśniewski (red.), Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Lublin 2015 /strony 265-274/

Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska- Wiśniewska (red.), Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce /Klementowice - A late Ice Age settlement in Eastern Poland/, Lublin 2013 /strona 16/