Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Surowce

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie. Na stanowisku w Klementowicach wykorzystywano głównie trzy ich rodzaje - narzutowy, świeciechowski i czekoladowy. Krzemień narzutowy uznać należy za surowiec pochodzenia miejscowego. W promieniu do 10 km od stanowiska występuje on w utworach pochodzenia polodowcowego, a także w dolinach pobliskich rzek. Złoża krzemienia świeciechowskiego znajdują się około 60 km na południe, a krzemienia czekoladowego około 80 km na południowy-zachód od Klementowic, w rejonie północno-wschodniego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Wszystkie krzemienie znajdowane na stanowisku pokryte są obecnie dość silną patyną, znacznie zmieniającą ich naturalne zabarwienie. W dużo mniejszym stopniu do wyrobu narzędzi używano innych surowców, wśród których są okazy o niewyjaśnionym dotychczas pochodzeniu.

                                                                       

 

 Krzemień świeciechowski

 

 

Krzemień gościeradowski

 

 

 Krzemień czekoladowy

                               

 

Krzemień narzutowy bałtycki

        

 

Inne - niezidentyfikowane          

 

Piaskowiec kwarcytyczny/Kwarcyt

 

  

 

 

 

więcej:

Tadeusz Wiśniewski (red.),  Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Lublin 2015 /strony 39-44/

Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska- Wiśniewska (red.),  Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce /Klementowice - A late Ice Age settlement in Eastern Poland/, Lublin 2013 /strony 8-11/