Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Osadnictwo magdaleńskie to dzieje grup ludzkich w okresie od około 18.000 do 11.000 lat temu

Ludzie ci zamieszkiwali tereny wyżynne i podgórskie zachodniej i środkowowschodniej Europy

Obozowisko w Klementowicach to najdalej na północny-wschód wysunięty punkt osadnictwa magdaleńskiego w całej Europie

Podczas badań archeologicznych w Klementowicach odkryto ponad 50.000 zabytków

Datowanie radiowęglowe pozwoliło określić wiek obozowiska na około 15.000 lat

Środowisko naturalne przypominało współczesną tundrę ze zmarzliną w podłożu

W okresie późnego plejstocenu w Klementowicach funkcjonowało obozowisko wyspecjalizowanych łowców magdaleńskich

Głównie polowano na zwierzynę stadną

Wszystkie szczątki zwierzęce odkryte na stanowisku należą do osobników końskich (Equus ferus)

Zwierzęta w Klementowicach upolowane zostały wczesną jesienią

Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi były krzemienie

Większość z nich przyniesiono do Klementowic z odległości około 80 km

Narzędzia wykorzystywane były do obróbki upolowanej zwierzyny oraz jako elementy broni myśliwskiej

W rejonie stanowiska odkryto również nieliczne ślady osadnictwa z okresów młodszych

Zabytki kamienne

W zbiorze zabytków kamiennych dominują skały o wyraźnej oddzielności teksturalnej. Mieszkańcy obozowiska wykorzystywali głównie piaskowce kwarcowe i piaskowce kwarcytyczne z zachowanymi teksturami warstwowymi. W mniejszym stopniu używane były kwarcyty oraz skały krystaliczne magmowe i metamorficzne, które nie pozwalały na uzyskiwanie form płaskościennych, zapewniających oczekiwane walory użytkowe (np. do celów budowlanych). Źródłem pozyskiwania surowców były osady polodowcowe w zboczach i dnach dolin, które w warunkach peryglacjalnej tundry były odsłonięte i łatwo dostępne.

 

                           

płyty kamienne /piaskowiec/

                       

                                                                                                              tłuczek /granitoid/

 

 

więcej:

Tadeusz Wiśniewski (red.),  Klementowice. A Magdalenian site in eastern Poland, Lublin 2015 /strony 312-314, 372-373/ 

Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska- Wiśniewska (red.),  Klementowice - obozowisko ze schyłku epoki lodowej we wschodniej Polsce /Klementowice - A late Ice Age settlement in Eastern Poland/, Lublin 2013 /strona 10/